Trang chính ›  Sinh viên


Khóa luận tốt nghiệp khóa 2013-2017

Các bạn sinh viên có thể tham khoa khóa luận tốt nghiệp của các anh chị sinh viên khóa tr...

Tiến độ đào tạo

tiến độ chương trình học: xem tại đây...

Thông tin ngành học Giáo dục chính trị

Các bạn sinh viên ngành GDCT khối THPT và THCS sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy các co sở ...

Điểm rèn luyện -HK1 năm 2016-2017

đây là bảng điểm rèn luyện dự kiến của các lớp       ...

Thông báo mới