Được sự chấp thuận của Đảng ủy trường Đại học Sài Gòn, chi bộ khoa Giáo dục Chính trị đã tiến hành lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Lê Thị Cẩm Tiên trong không khí trang trọng và ấm cúng

ket napket nap dang