Sáng ngày 11/11/2017 tại HB305 đã diễn ra Phần thi giảng của Hội thi NVSP 2017-2018 vô cùng hấp dẫn và sôi nổi

nvsp1nvsp2nvsp3nvsp4nvsp5nvsp6