Thông báo chính thức của Hội thi Nghiệp vụ sự phạm 2017-2018. xem tại đây

Tải mẫu đơn đăng ký tại đây