đây là bảng điểm rèn luyện dự kiến của các lớp

IMG 0688

IMG 0689

 

IMG 0690

 

IMG 0691

 

IMG 0692

IMG 0693