TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DGD1131

ĐĂNG KÍ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Năm học 2016 – 2017

TT Họ và tên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn Ghi chú
1 Nguyễn Tâm Hiền Thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua dạy học môn GDCD ở trường THPT Bùi Thị Xuân, tp HCM. Lê Đình Lục
2 Phan Ngọc Lý Phát triển nông thôn mới ở huyện Củ Chi - Thực trạng và giải pháp. Nguyễn Đình Bình
3 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Phạm trù Nghĩa trong đạo đức Nho giáo và giá trị của nó đối với giáo dục đạo đức ở nước ta hiện nay Phạm Đào Thịnh 01259011992
4 Võ Thị Ý Nhi Xây dựng ý thức phê bình và tự phê bình trong sinh viên trường Đại học Sài Gòn theo tư tưởng HCM Phan Thị Xuân Yến 097 2289 400
5 Nguyễn Thị Nhung Vận dụng tư tưởng và tấm gương đạo đức của HCM để xây dựng ý thức và phương pháp tư duy trong học tập cho sinh viên trường ĐHSG Phan Thị Xuân Yến 01649379137
6 Nguyễn Thị Thùy Trang Đánh giá của sinh viên về chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Sài Gòn Phạm Phúc Vĩnh 01677400279
7 Bùi Thị Huyền Trân Việc tổ chức tự học trong chương trình đào tạo theo tín chỉ của sinh viên trường Đại học Sài Gòn. Phạm Phúc Vĩnh 0997276986
8 Nguyễn Tấn Viễn Đạo đức lối sống của sinh viên trường đại học sài gòn hiện nay – thực trạng và giải pháp

                                                                                                                                    TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                    Đã ký

                                                                                                                          TS. Lê Đình Lục