STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Phạm Đào Thịnh Bí thư
2 Nguyễn Đình Bình Phó Bí thư
3 Huỳnh Thị Kim Quyên Chi ủy viên
4 Trần Thị Nam Trân //
5 Lê Anh Duy //
6 Vũ Công Thương //
7 Nguyễn Khắc Duy //
8 Nguyễn Thị Lệ Giang //
9 Nguyễn Thị Hiền Oanh //
10 Huỳnh Thị Kim Quyên //
11 Nguyễn Thị Hương Giang //